Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Тема 32. Наказ. Розпорядження.

Наказ - це основний розпорядчий документ, що видається органом влади, керівником установи, організації чи підприємства.

Розрізняють накази щодо особового складу й накази з питань основної діяльності. Як правило, підготовка проектів наказів покладається на керівників тих структурних підрозділів, діяльності яких стосується цей наказ.

У наказах, що стосуються особового складу, оформляють призначення, переміщення, звільнення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди та стягнення. Накази з питань основної діяльності видаються при створенні або ліквідації структурних підрозділів, при підсумуванні діяльності установ, при затвердженні перспективних, річних та інших планів тощо.

Накази включають такі реквізити:

1. Назва міністерства чи відомства, якому підпорядкована установа.

2. Назва підприємства чи установи, що видає наказ, або назва посади керівника, який видає наказ.

3. Назва документа.

4. Дата підписання наказу.

5. Номер наказу.

6. Місце видання наказу.

7. Заголовок до тексту.

8. Текст наказу.

9. Підпис керівника установи, організації, підприємства.

10. Печатка.

Реквізити на бланку наказу, як правило, можуть розміщуватися кутовим або поздовжнім способом.

Звичайно текст наказу складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. У констатуючій частині викладаються факти та події, що послужили причиною видання наказу.

Якщо підставою до видання наказу е розпорядчий документ вищої організації, то в констатуючій частині вказують назву, номер, дату та заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передають зміст того розділу документа вищої організації, який був підставою для видання цього наказу.

У розпорядчій частині перераховуються запропоновані дії та терміни виконання.

Констатуюча частина друкується на відстані трьох інтервалів від заголовка. Якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз'яснень, то ця частина може бути відсутня.

Розпорядча частина розпочинається словом "НАКАЗУЮ", яке звичайно друкується великими літерами на окремому рядку.

Текст повинен мати форму викладу розпорядчої частини. Пропоновані до виконання дії називаються в інфінітивній формі (зарахувати, здійснити, обов'язки покласти на...).

Кожен пункт наказу нумерується арабськими цифрами, розпочинається назвою виконавця (структурного підрозділу або службової особи); далі йде назва дії, термін виконання (назва виконавця - у давальному відмінку, назва дії - в інфінітиві, термін виконання - десятковою системою).

У процесі підготовки наказу його погоджують із зацікавленими установами, організаціями та підприємствами. Усі види погодження проставляються на першому примірникові проекту.

Зразок наказу:

Міністерство освіти та науки України

Технологічний університет Поділля

(м. Хмельницький)

"_ " ______ 2002 р. № __

м. Харків

НАКАЗ

У зв'язку з ухвалою Вченої ради університету про реорганізацію кафедр суспільних наук і створення інституту соціально-гуманітарної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Оголошені конкурси в газеті "Подільські вісті" від 29.08.2002 р., 4.09.2002 р. і 28.09.2002 р. на заміщення вакантних посад у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну роботи професорсько-викладацького складу на кафедрах філософії, історії України й української мови тимчасово припинити.

2.До затвердження структури інституту соціально-гуманітарної освіти конкурси на вказані кафедри не оголошувати.

3.Наказ довести до відома вищезгаданих кафедр.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора (прізвище, ініціали).

Ректор (підпис) Розшифрування

Печатка

Узгоджено:

Перший проректор (підпис) Розшифрування

Юрвідділ (підпис) Розшифрування

Начальник відділу кадрів (підпис) Розшифрування

Примітка:

- зверніть увагу на дуже поширену помилку: в українській мові є слово “навчальний” і відсутнє слово “учбовий”.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Розпорядження - це різновид наказу, що дається в усній або письмовій формі адміністрацією установи чи підприємства для оперативного керівництва. Мас обмежений термін дії та стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян - виконавців розпорядження.

Кожна службова особа може давати розпорядження тільки з питань, що входять у коло її безпосередніх обов'язків. Вони можуть бути загальними для всього підприємства чи стосуватися окремих ділянок його роботи.

Розпорядження складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої.

Констатуюча частина тексту найчастіше розпочинається зі слова "ПРОПОНУЮ".

Текст розпорядження містить посилання на причину його видання й викладається в такій формі: зобов'язати, вказати, запропонувати та ін. (решта реквізитів як у наказі).

Діють розпорядження протягом указаних у них термінів. Підписи ставляться тільки на першому примірникові розпорядження.

Зразок розпорядження:

Технологічний університет Поділля

(м. Хмельницький)

Розпорядження № 21

23. 10.2002 р. м.Хмельницький

про зміну навчального графіка

У зв'язку з навчальною необхідністю ПРОПОНУЮ:

1. Продовжити теоретичне навчання для всіх студентів (крім п'ятого курсу) в осінньому семестрі на два тижні (один тиждень за рахунок зимових канікул, один тиждень за рахунок теоретичного навчання весняного семестру).

2.Розпорядження довести до відома всіх студентів та співробітників університету.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника навчальної частини та першого проректора.

Ректор (підпис) Розшифрування

Примітка;

- Зверніть увагу на дуже поширену помилку: в українській мові є слово “навчальний” і відсутнє слово “учбовий”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| Digital Printing|| 喜帖| 過膠| 信封 數碼印刷| backdrop| print100| 咭片皇| 印館

邮件营销| Email Marketing| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| edm| 营销软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| SMS| 搜尋引擎優化 SEO| SEO 公司| SEO 服務

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

香港甲級寫字樓出租

中環中心| 合和中心| 新文華中心| 力寶中心| 禮頓中心| Jardine House| Admiralty Centre| 港威大廈| One Island East| 創紀之城| 太子大廈| 怡和大廈| 康宏廣場| 萬宜大廈| 胡忠大廈| 信德中心| 北京道1號| One Kowloon| The Center| World Wide House

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School