тематичний контроль

1. Фрази мовного етикету.

2. Закінчення кличного відмінка для прізвищ, імен, та імен по батькові при звертанні.

3. Зміни у 4-му українському правописі.

4. Ознаки регламентованих та нерегламентованих документів.

5. Іншомовні слова та їх використання.

6. Явище багатослів’я (повтори при вживанні іншомовних слів).

7. Синоніми та пароніми у документах.

8. Лексичні недоліки (суржик) діловому мовлення.

9. Відмінювання жіночих та чоловічих прізвищ

10. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен та імен по батькові.

11. Передача іншомовних власних назв українською мовою.

12. Узгодження номенклатурних слів з географічними назвами.

13. Літери е, є, и, і у прізвищах іменах та географічних назвах іншомовного походження.

14. Сучасні вимоги до графічного оформлення документів.

15. Чим відрізняються традиційна та нова система нумерації частин тексту.

16. Оформлення автобіографії.

17. Написання заяви.

18. Складання протоколу.

19. Написання витягу з протоколу.

20. Оформлення наказу.

21. Написання розпорядження.

22. Написання оголошення і запрошення.

23. Оформлення таблиці.

24. Вміння написати довідку.

25. Як пишеться розписка.

26. Доручення як документ.

27. Закінчення –а, -я чи -у, -ю і іменах 2 відміни чоловічого роду однини.

28. Ступені порівняння. Якісних прикметників ста прислівників.

29. Відмінювання числівників 1-100.

30. Відмінювання числівників 200-900, 1000-1млн.

31. Узгодження числівника з іменником.

32. Звичайні та десяткові дроби та їх відмінювання.

33. Вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у реченні.

34. Дієприслівник, правильне використання дієприслівникових зворотів.

35. Варіанти перекладу російських конструкції з прийменником по українською мовою.

36. Прийменникові конструкції української мови у зіставленні з російською.

37. Апостроф у загальних назвах та прізвищах.

38. ь у словах іншомовного походження та прізвищах.

39. Спрощення у групах приголосних –ждн, -здн, -стн та інших.

40. Особливості творення прикметників від географічних назв (Запоріжжя-Запорізький).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑